isenast.htm
  Aktuellt just nu:


isenast.htm#S30

Telefonrådgivning: (åtgärdskod)

SLL = ATRS Telefonrådgivning.

När det gäller PRIVERA så är det lite snårigt, bäst att kontakta landstinget!

Östergötland = 81 Telefonrådgivning

Värmland = 82 Telefonrådgivning

Västmanland = 40 Telefonrådgivning

Under:
Arbeta med
                Åtgärder

Klicka på NY och lägg in den nya åtgärden.

Åtgärden skall kombineras med taxekod 10 "Bes. vid övr. lagstadgad avg.befrielse" vid registrering = 0 kr i patientavgift.

KVÅ = XS012, samtalet skall journalföras.

2037


isenast.htm#S29

Hökostnadsbelopp Stockholm:

Högkostnadsbeloppet för sjukvård höjs till 1100 kr. Landstingsfullmäktige har beslutat att höja högkostnadsbeloppet för sjukvård. Det kommer att höjas från 900kr till 1100 kr from 2012-07-01.


isenast.htm#S28

F-skatt på faktura:

Från 2012-01-01 Skall det stå "Godkänd för F-skatt" på fakturan istället för "Innehar F-skattebevis".

Du ändrar detta under Arkiv, Förtagsinställningar.


isenast.htm#S26

Skicka filer till ARV/hämta personuppgifter (SLL):

Detta gäller SG-X användare i Stockholm som inte kan skicka in filer och/eller hämta personuppgifter p.g.a. att Ni har "nya" lösenord med bokstäver eller fler än sex tecken:

Den inbyggda funktionen i SG-X tillhandahölls av SLL i ARV's barndom. Den har vissa kontroller inbyggda. Bl.a. kollar den att lösenordet består av siffror och att det är sex stycken. Dessutom kollar den att användarnamnet = konbikanumret börjar med en 9:a. Det var nämligen så "på den tiden".

Företaget som gjorde funktionen är borta, ingen har längre kvar källkoden, och SLL är inte intresserade av att ta fram en ny funktion. Man anser att det fungerar bra att skicka in filer via ARV-portalen.

För Er som det fungerar för, BYT INTE LÖSEN!!

För Er som det inte fungerar har två val:

1.) Använd arvportalen för att skicka filer och för att hämta personuppgifter.

2.) Ansök hos ARV-sektionen om ett lösenord med sex siffror. Dessutom måste Ni ha ett kombikanummer som börjar med en nia (9).

Tyvärr kan jag inte göra mer åt detta problem eftersom jag inte råder över vad landstinget gör.


isenast.htm#S25

Ändra besök som är betalda:

Om Du skall ändra i ett registrerat besök som är märkt som betalt måste Du "ta bort" betalningen först.

Öppna besöksregistret, markera besöket och klicka på (Ändra betalstatus). Tryck Enter för att ta bort betalningen. Nu kan Du dubbelklicka på besöket och göra nödvändiga ändringar.

Detta har tillkommit p.g.a. att det ibland blivit fel i redovisningen då man ändrat i betalda besök.

isenast.htm#S22

2007-03-12
 
Information om Windows
© NT, 98 och ME:

Microsoft har sedan lång tid slutat utveckla och ge support på sina operativsystem Windows NT, 98 och ME. Av det skälet kan jag inte längre fullt ut testa nya versioner av SG-X på de nämnda, nedlagda operativsystemen.

Naturligtvis får Du fortfaravnde all support jag kan ge även fortsättningsvis men kan inte längre garantera att SG-X fungerar till 100% på dessa operativsystem.


isenast.htm#S19

2006-11-27
 
Ang. remissvar på "blanketten" för inkommande remiss:

En användare har påpekat broblemet med att det bara går att skriva ett remissvar per inkommande remiss. Detta är en olägenhet men det visar sig svårt att göra något åt nu i efterhand. Utan att gå in på det tekninska så hänger det ihop med hur varje remiss/remissvar identifieras i systemet: Patient-ID, datum, remiss/remissvar.

Behöver Du skriva fler remissvar på samma patient blir Du tyvärr hänvisad till att skriva på det "gamla" sättet. Skriv svaret som en daganteckning, markera texten, klicka på "skrivaren", markera remissvar och skriv ut.


isenast.htm#S18

2014-10-16
 
Taket närmar sig:

Det är höst och fler och fler av Er närmar sig ersättningstaket.

Om Du ställt in rätt tak kommer SG-X att säga ifrån när Du närmar Dig. När det händer, titta under Landstingsmenyn, Kolla takhöjden.

653

Från version 3.20.602 sker en automatisk övergång till reducerat arvode.

Du ser vilket tak Du ställt in, hur högt Du nått samt att funktionen rättar ev. räknefel som den preliminära avkänningen gjort.

När Du sedan nått taket går det inte att registrera fler besök. Gå in på Arkiv, Klnikinställningar, klicka på "pennan", välj fliken Klinikuppgifter. Tag bort markeringen vid "Varna för takbel. 1".

På samma ställe ändrar Du takbeloppet om det skulle vara fel.

O.B.S! Kontrollera under Arbeta med, Åtgärder att Du har de rätta ersättningsbeloppen i kolumnen "Tak1".

Nationella taxan 2014 >>>

isenast.htm#S17

2006-10-21
 
Felhantering:

Arbetar successivt på att förbättra felhanteringen i SG-X. Målsättningen är bl.a. att minimera de tillfällen Du "kastas ur" programmet vid ett error.

Du får ett felmeddelande och därefter fortsätter programmet. Detta innebär emellertid att Du, efter ett felmeddelande, måste kontrollera att åtgärden Du gjorde, verkligen gav det resultat Du önskade.

De flesta fel är inte av fatal art, d.v.s. påverkar inte åtgärden, utan kan ex. handla om hantering av grafik på skärmen eller liknande.

Jag är mycket tacksam om Du rapporterar alla fel, även om de inte är av fatal art.

Felmeddelandet anger: nummer, beskrivning, modul där felet uppstår och funktion i den modulen, ex.
380, Invalid property value, 'Modul', 'Funktion'
Skriv gärna ner dessa uppgifter och ring ANTWORK data.

Från version 3.20.395 kommer dessa felmeddelanden att samlas i en fil på Din dator.

Ett fullständigt felfritt dataprogram existerar antagligen inte men ambitionen är alltid att felen skall vara så få som möjligt och till den änden hoppas jag att vi kan hjälpas åt.


isenast.htm#S16

2006-10-02
 
Inkommande remisser:

När en ny patient kommer med remiss kan Du skapa "Inkommande remiss" direkt i patientuppgifter. När Du fyllt i alla uppgifter om patienten, inkl. diagnos, skapas inkommande remiss när Du sparar patientuppgifterna. Detta för att Du skall slippa "gå in på ett ställe till" för att skapa remiss.

Om en redan inskriven patient kommer med en remiss går Du in via Remisser, Inkommande remiss (Ctrl + Alt + I) och lägger in remissen där.

Om Du inte använder Inkommande remiss, utan föredrar att samla pappersremisser i byrålådan, lägger Du in nya remisser i patientuppgifter genom att ändra remissdatum o.s.v. Svara i så fall Nej på frågan om Du vill skapa Inkommande remiss. Du får då full kontroll över remissens giltighet o.s.v. men inte någon statistik över remissernas ursprung (fördelning av remittentkategorier) som socialstyrelsen vill ha på verksamhetsredovisningen.


isenast.htm#S15

2006-09-17
 
Utskrift av smärtbild:

Om Du skriver ut smärtbild och inga "markeringar" syns på utskriften kan det bero på för klena linjer.

Under Inställningar, Smärtbild/VAS kan Du ändra "linjevidd" till ett högre värde. Se Hjälp.

Moderna skrivare har så hög upplösning att en enkel linje kan bli så tunn att den inte syns.


isenast.htm#S13

2010-11-18
 
Byte av dator:

Om det blir aktuellt för Dig att byta ut Din dator är det bra om Du meddelar ANTWORK data i god tid.
Du behöver nämligen en CD med nyinstallation.

Med en sådan är det gjort på några minuter
att flytta över SG-X:


O.B.S! Systemkrav: Windows® XP, Vista, Windows 7, 8, 2000 eller 2003.


Nyinstallation på Windows 7, 8 och Vista kan ta lite tid. Ha tålamod och vänta och vänta....


Installera sgx32.exe på den nya datorn.

Om Du har XP: Dubbelklicka på sgx32.exe

Om Du har indows 7 eller Vista: Högerklicka på sgx32.exe, välj "Kör som administratör"

Se till att Du har en säkerhetskopia, på ett media som den nya datorn kan läsa, till hands.

Starta SG-X.

Registrera användare när Du blir uppmanad.
Använd det "Logga in som" som föreslås.

När Du sedan blir tillfrågad om att registrera klinik så svara Ja. När fönstret för kliniker kommer upp så stäng det.
Sätt in Din säkerhetskopia, öppna Arkiv, Säkerhetskopiering och kopiera IN.

När det är klart, öpnna Arkiv, klinikuppgifter, markera kliniken som finns där och klicka på OK.
Stäng sedan SG-X.

Sedan skall det fungera att öppna programmet.

Från Arbeta med, Import skall Du importera Diagnoser.

Du behöver kolla "Inställningar", särskilt under "Debitering" och "Påminnelser", bl.a. för remissers giltighet o.s.v.

Under Arbeta med, Åtgärder ställer Du in standardåtgärder.

Sedan är det klart att börja arbeta igen.

Ring om det uppstår några tveksamheter.


isenast.htm#S12

2006-08-12
 
Uppgradering av SG-X:

När Du får en ny programversion kan det ha skett viktiga förändringar i SG-X. Innan Du uppgraderar, kolla vilken programversion Du har, ex. 3.20.368 (står överst i det blå fältet på SG-X).

När du sedan uppgraderat tittar Du på Senaste Nytt, vad som hänt sedan version 368. Många nyheter är Du kanske inte alls intresserad av men kolla rubrikerna för att se om det är något som påverkar Dig. Du kanske slipper bli frustrerad om något plötsligt inte fungerar som Du vant Dig vid.


isenast.htm#S11

2006-07-03
 
Remisser, remissdatum och giltighet:

För att det skall fungera med remiss, remissdatum och remissens giltihet måste Du göra vissa inställningar. De flesta har säkert gjort detta för länge sedan men om någon har missat...

Under Inställningar, Debitering skall Du markera "Kontrollera rmissens giltighet...". Under Inställningar, Påminnelser skall Du markera "Aktivera påminnelser" och markera "Påminn om remiss vid inskrivning", om det råder remisstvång i Ditt landsting.


isenast.htm#S10

2006-07-01
 
Filer till ARV (SLL):

Hoppas ingen missat att överföring av besöksinformation (filer) till ARV är inbyggt i SG-X. Allt Du behöver är en fungerande uppkoppling till internet.

Är Du ansluten till internet behöver Du bara klicka på: 1098
Du får ange datum t.o.m. vilket Du vill skicka, Du får ett svar från ARV och sedan är det klart.


isenast.htm#S9

2006-06-19
 
Vikariat på flera "kliniker":

Du som arbetar på flera vikariat samtidigt bör tänka på att besök på patienter som skall faktureras bör registreras på en och samma klinik. Om besöken registreras på olika kliniker (vikariat) så blir det en faktura per klinik. Det kan ju vara lite onödigt.


isenast.htm#S8

2006-06-17
 
Fakturering av företag, ex. försäkringsbolag:

Om Du vill fakturera för en patient i taget vartefter behandlingen är slutförd så går det bra.

Från Arbeta med, Företag, (Ctrl + F) Markera företaget, klicka på Skapa faktura, ange period och markera sedan Faktura per patient. Du får upp en lista över företagets patienter. Dubbelklicka på den patient Du vill skapa faktura på. När utskriften är klar och godkänd stänger Du bara ner Företag tills det är dags för nästa patient.


isenast.htm#S4

2006-04-29
 
Fakturafot:
   

Konstruktioen av fakturafoten är ändrad. Tyvärr har inte alla uppfattat det. Ändringen gjordes för att öka flexibiliteten på fakturafoten.
Under Arkiv, Företagsinställningar gör Du inställningarna.

1233

Observera att de nedre (vita) tolv fälten är vad som kommer att visas på fakturan. Dessa fält (utom övre vänstra) fyller Du i med hela den text Du önskar, d.v.s. även "ledtext" som ex. PlusGiro:
De övre fälten med gironummer används på andra blanketter och därför måste ex. PlusGironumret anges på två ställen om Du vill ha det på fakturan.isenast.htm#S3

2006-03-30
 
Sorteringen i patientregistret:   

Du kan inte längre välja sortering i Combo-boxen på verktygsraden.

7

Du bestämmer sortering genom att klicka i kolumnhuvudet i den kolumn Du vill sortera på. På verktygsraden (där Combo-boxen fanns) visas bara vilken kolumn som gäller.


isenast.htm#S2

2006-03-05
 
Spara tid:   

Det jag ofta ser när jag är ute hos användare är att man inte arkiverar avslutade patienter.

Det har flera nackdelar. Dels blir ju patientregistret väldigt långt, svårt att hitta patienten man söker, dels tar det längre tid att visa listan på skärmen. Så... arkivera färdigbehandlade patienter! Se Hjälp, Index, Arkivera patient.

Ett sätt att spara tid är att använda sökning i patientregistret istället för att "scrolla" i listan. Se Hjälp, Index, Sök i patientregister. Man trycker bara Esc och skriver in den/de första bokstäverna i namnet.


2006-02-03
 
Reducerad patientavgift för äldre:   

Den funktion för reducerad patientavgift för äldre som infördes i version 3.20.351 fordrar att Du gör en särskild taxekod för den funktionen. I informationen skrevs att Du kunde använda befintlig taxekod för reducerad patientavgift. Dessa koder fordrar ett giltigt frikort och går därför inte att använda.


2006-02-03
 
Sekelsiffra personnummer:   

SG-X är gjort så att Du skall behöva skriva så lite som möjligt. Nu börjar det komma patienter födda detta millennium. Då måste du ändra sekelsiffran i personnumret. Klicka in markören i det fältet och ändra sekel. Du måste sedan klicka in markören i personnummerrutan och skriva resten av personnumret. Från version 3.20.354 kommer detta förfarande att förenklas.


isenast.htm#S1

2006-01-12
 
Patientkvitto för föregående år:

Om Du bara klickar på 168 får Du upp kvitton för innevarande år.

För att skriva ut kvitto(n) för föregående år (eller tidigare), öppna patientens besöksregister, markera de besök Du vill skriva kvitto på

186

Klicka sedan på 168 så kan Du skriva ut...


isenast.htm#a1

2008-12-02

Behandlingsserier

Innan årets slut bör Du arkivera alla avslutade patienter.
Detta för att statistiken för behandlingsserier skall bli riktig.
Se här >>>


isenast.htm#S13

2005-08-15
Diagnosstatistik

Om Du vill ha statistik på diagnoser måste Du registrera diagnoskoder (ICD10) på de patienter Du behandlar.

I patientuppgifter, fliken "Diagnos/kategori", registrerar Du diagnoserna. Tänk på att statistiken registreras samtidigt som besöket. Det innebär att det inte Duger att sätta in diagnoserna i efterhand och tro att statistiken skall fungera.

Landstinget (SLL) har förutskickat att man kommer att kräva in diagnoser i samband med att Du skickar kvittoinformation till ARV. Vi vet inte när det kommer att träda i kraft så det kan vara bra att vara förberedd.


  Hej då!