Taxa18.htm
 ANTWORK Info on line

När Du registrerat ALLA besök för 2018 och INNAN Du börjar registrera besök 2019 skall taxan ändras (under Arbeta med, Åtgärder).
 

I samband med detta kan Du även Skapa nytt år.

Nationella taxan för fysioterapeuter 2019


 

Arvodestyp Kat
Ersättn.
Tidsåtg.
Tak 1
Tak 2
Normalarvode A
373:-
25 min
956 380:-
 
  B
373:-
20 min
1 332 180:-
 
Red.norm.arvode A
187:-
   
1 188 760:-
  B
187:-
   
1 676 580:-
Särskilt arvode A
977:-
50 min
956 380:-
 
  B
859:-
40 min
1 332 180:-
 
Red. särsk. arvode A
687:-
   
1 188 760:-
  B
603:-
   
1 676 580:-
Enkelt arvode  
117:-
     
Red. Enkelt arvode  
48:-
     
Grupp enkel  
176:-
     
Red. Grupp enkel  
69:-
     
Telefonrådgivning  
69:-
     
Red. Telrådg.  
37:-
     

Denna sida är producerad av ANTWORK-data, 070-758 75 96.
Källa: Fysioterapeuterna.se.
E-mail: support@antwork.se