NewArv.htm

Skicka filer från ARV 2:

Du börjar i SG-X, välj Landstingsmenyn, Lägg på fil. Där skapar Du filen som skall skickas. (om Du inte tidigare skickat filen via "blixten")

Filan läggs under C:\sgx32\data\send\filnamn

Du loggar sedan in i nya ARV: https://arvportalen2.sll.se i Din webbläsare
eller med 2213 på huvudmenyn i SG-X.

Välj "Rapportera besök via fil" under "Rapportera".

 

2155

O.B.S! om filen skickats tidigare, direkt från SG-X, och skall skickas på nytt ligger den i mappen "sent" i stället för "send".

 

När Du skapar filen till ARV läggs sökvägen på klippbordet. Det innebär att Du kan klistra in filnamnet på filen som skall skickas med (Ctrl + V).

eller...

Där finns en knapp "Välj fil" eller "Bläddra" eller liknande.

1956

Ofta vias då "Mina dokument". Klicka på den lilla pilen till hö. om "Mina dokument" så öppnas en lista.

Där klickar Du på "Lokal disk C: ( kan heta OS C: eller något annat. Det viktiga är C:

Du väljer sedan vidare neråt till: sgx32, data, send

1957

När Du till sist dubbelklickat på send visas den fil Du skall skicka. Dubbelklicka på filen så kommer Du åter till "Skicka fil" . Filnamnet har nu kommit in i rutan. Klicka på Skicka fil.

Därmed skickas filen.

En bra ide är att sedan flytta filen till skickade filer. Från Landstingsmenyn, välj Filer till landstinget:

473

Till höger har Du tre rutor. Markera den fil Du just skickat i rutan "Filer som skall skickas" och "dra" den ned i rutan "Skickade filer".

På så sätt kommer det bara att finnas en fil att välja på nästa gång Du skall skicka en fil.

1154


Hjälp för inloggning i ARV2, se här >>>

Snabbguide till Arvportalen, se här >>>


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data