F_hsa_id.htm

Hitta mitt HSA-ID:

Logga in i webbapplikationen för e-frikort.

Klicka på "Användarinformation"

Då ser Du både Ditt och organisationens (mottagningens) HSA-ID.

O.B.S! Att denna bild bara är exempel!

2173


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data