Exorlive.htm

ExorLive:

ExorLive® ingår inte i SG-X. Däremot erbjuder SG-X ett gränssnitt som gör att Du kan koppla upp mot ExorLive® inifrån SG-X.

O.B.S! att ANTWORK data inte håller med support på ExorLive®. Det som ANTWORK data ansvarar för är endast gränssnittet.

ExorLive® marknadsförs av ExorLive AS.
Tel: +46 73 67 27 472
Webb http://www.exorlive.com.

Du måste ha ett avtal med ExorLive® för att få ett användarnamn och lösen.

Du måste ha version 3.20.681 eller senare av SG-X desktopvesion och 4.20.397 eler senare av nätverksversionen.

För att det skall fungera måste Du ladda ner WebbWrapper.exe och installera på Din dator.

I SG-X under Inställningar, Övriga program skall sökvägen till WebbWrapper.exe skrivas in och Du skall välja ExorLive vid Version.

Sökvägen kan Du hitta i utforskaren ex. C:\Documents and Settings\Administratör\Exor eller i Windowsregistret under: HKEY_CURRENT_USER\Software\Exor Live\Exor Live Webwrapper\path

2095

Tyvärr är det bara en envägskommunikation i ExorLive så Du får ingen övningstext till journalen och måste själv anteckna att Du givit patienten ett träningsprogram.

När Du klickar på 2096 under 586 så öppnas ExorLive® och Du får logga in. Du har med Dig patientens namn och mail-adress (om Du lagt in den i SG-X).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data