Avslbeh.htm

Avsluta behandlingsomgång:
(Arkivera patient)

Avsluta behandlingsomgång markerar besöket som ett avslut. Det är viktigt bl.a. för statistiken när det gäller behandlingsserier samt olika räkneverk när det gäller bl.a. akupunktur.

Inte minst får Du bättre fart och funktion i SG-X!

För att SG-X skall producera adekvat statisik och kunna räkna besök, akupunkturbehandlingar, DRI och annat är det viktigt att Du gör avslut på behandlingsserier. Lika viktigt är att registrera nybesök om, och när, en patient återkommer.

Avsluta behandlingsomgång kan dels ske genom att Du i registreringsbilden markerar:

224

eller då Du flyttar en patient från "aktuella" till "arkivet" med: 135

135 finns i patientregistret, kalendern och journalen. Du får då frågan om behandlingsomgången skall avslutas. Om Du svarar JA märks senast registrerade besök som det sista i en behandlingsomgång och det gör att det blir en "pinne" i statistiken till socialstyrelsen. Om Du skulle råka göra detta fler gånger så spelar det ingen roll eftersom bara det senaste besöket får "pinnen". Från registreringsbilden blir det däremot en "pinne" för varje besök Du markerar rutan för avslutad omgång.

Om Du först märkt besöket som avslut i registreringsbilden, sedan flyttar patienten till arkivet, och då svarar JA på avsluta omgång blir det ingen extra "pinne" om det var det senaste besöket som registrerats som "avslut".

Avslbeh.htm#AVSL1

När funktionen letar efter senaste besök sker det med utgångspunkt från innevarande år. Du kan få ett svar som: "Inget besök registrerat i år!". Det betyder att senaste besök kan ha skett året innan. Därför är det viktigt (om Du tycker att statistik till socialstyrelsen är viktig!?) att Du före årets utgång flyttar ut avslutade patienter till den "ej aktuella" listan.

Arkivera patient:

Med 5 kan Du arkivera färdigbehandlade patienter. Du bör flytta inaktuella patienter till registret för att hålla den aktuella listan så överskådlig som möjligt och för att datorn skall arbeta snabbare. Knappen finns även i bokningskalender och journal.

Om Du skall hämta en patient från arkivet så markerar Du "Visa alla", markerar patienten och klickar på 4 så blir patienten aktuell. Sedan kan Du avmarkera "Visa alla" igen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data